LETRA DE CANCION WILLEM VAN ORANJE - HET WILHELMUS

Letras de canciones
Artistas por letra: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Buscar Artista:

HET WILHELMUS

Willem Van Oranje


Het Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.


In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.


Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.

Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat v de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.

Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.

Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,

Had ick gheern willen keeren
Van v dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Diemen altijd moet loven
En heeftet niet begheert.

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.


Biografia de Willem Van Oranje
Letras de Willem Van Oranje
Letra de HET WILHELMUS
Letras de canciones


Otras letras de canciones de Willem Van Oranje:

Otras canciones de otros artistas:

Letra de YOU SHOULD REALLY KNOW de Shola Ama
Letra de STIL D.R.E de Dr. Dre
Letra de MOHAMMED ALI de Faithless
Letra de SHE de Aznavour Charles
Letra de BLOCK PARTY de Lisa Lopes
Letra de LUV ME LUV ME de Shaggy
Letra de ARE YOU FEELIN ME de Aaliyah
Letra de SWEET DREAMS MY LA EX de Rachel Stevens
Letra de I DONT WANNA de Aaliyah
Letra de DROMEN de Marco Borsato
Letra de LETS GET STARTED de All Saints
Letra de PODIUMBEEST de Kinderen voor Kinderen
Letra de YOU DO SOMETHING TO ME de Paul Weller
Letra de UN GAOU A ORAN de 113
Letra de AMERICA[EMINEM] de D12
Letra de AMITYVILLE de D12
Letra de ANOTHER PUBLIC SERVICE ANNOUCEMENT de D12
Letra de BIZARRE (SKIT) de D12
Letra de SNOW FELL de Saga
Letra de NASTY MINDS de D12
Letra de IK DOE WAT IK DOE de Astrid Nijgh
Letra de ROZEN ZO ROOD de Max van Praag
Letra de UNDER THE INFLUENCE de D12
Letra de CON LE MANI de Zucchero
Letra de THE REAL ME de Zebrahead
Letra de SOMEDAY de Zebrahead
Letra de WASTE OF MIND de Zebrahead
Letra de FEEL THIS WAY de Zebrahead
Letra de WALK AWAY de Zebrahead
Letra de BIG SHOT de Zebrahead
Letra de SWING de Zebrahead
Letra de JAG OFF de Zebrahead
Letra de TIME de Zebrahead
Letra de MOVE ON de Zebrahead
Letra de FLY DAZE de Zebrahead
Letra de BOUTYLICIOUS VINYL de Zebrahead
Letra de HEY YO SKATJE de K-liber
Letra de PARARAZZI de Xzibit
Letra de LET ME BLOW YA MIND (FT. GWEN) de Eve
Letra de CIGARETTES & ALCOHOL de Oasis

Aviso: tusletras.com no vende nada ; únicamente proporciona información.
Las letras de canciones son propiedad de sus respectivos autores y estan disponibles en tusletras.com con carácter meramente educativo o informativo.Las letras han sido enviadas por los usuarios y cogidas de otras páginas webs, de las páginas oficiales de los autores. En esta web no tenemos nada de descarga directa de Willem Van Oranje - HET WILHELMUS. Tampoco tenemos links de emule ni bittorrent de Willem Van Oranje - HET WILHELMUS. Pero si tenemos letras de Willem Van Oranje - HET WILHELMUS que pertenecen a sus respectivos autores. No vendemos nada, solo ofrecemos información al usuario para que este pueda valorar las letras de canciones y votarlas.